Classifiquem per àmbits

A través de la nostra catalogació per àmbits temàtics i recursos trobaràs llibres, regals i continguts adequats a la realitat de cada nen i a les seves necessitats concretes segons el seu moment vital.

   Àmbits:

               
Ámbito personal    Personal:  l'entorn més íntim, on conec el meu cos, habilitats i capacitats.

               Ámbito psicomotriz   Psicomotriu: relacionat amb totes les meves habilitats corporals en relació amb l'esport, les manualitats, el ritme i la dansa.

                
Ámbito emocional    Emocional: conèixer-me emocionalment, descobrir els meus punts forts i febles, acceptar-los i potenciar aquells més destacables.                                                                        Gestionar les emocions no és tasca fàcil.

               Ámbito ambiental    Ambiental: conèixer el medi ambient, l'entorn natural, la vida vegetal i animal i la nostra relació amb ella.

               Ámbito intelectiual    Intelectual: descobrir les àrees de coneixement. Desenvolupament d'habilitats segons el moment d'aprenentatge.

               Ámbito interpersonal    Interpersonal: la meva relació amb els altres, com interactuo amb el meu cercle familiar, d'amics i coneguts. Respectar, compartir i                                                                          comunicar.

               Ámbito social y cívico     Social y cívico: relacions de grup, identificació o pertinença a grups, diferències i similituds, tolerància, cultura i ètica de                                                                                              convivència.

               Ámbito trascendente     Trascendente: la meva relació amb les qüestions més antigues de la humanitat, la meva ubicació en l'Univers. Reflexió                                                                                                introspectiva.


volver a peguntas frecuentes                                      Volver al inicio